Header afbeelding

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN 

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Streekhof Jubileum Bingovan Winkelcentrum Streekhof.

Voor iedere kansprijs worden door de computer at random de prijswinnaars geselecteerd.

Deelname aan de Streekhof Jubileum Bingo is voorbehouden aan natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en staat open van 1 november 2021 tot en met 30 november 2021..

Aan deelname aan de Streekhof Jubileum Bingo zijn geen kosten verbonden.

Klanten van Winkelcentrum Streekhof ontvangen bij een aankoop vanaf € 5,00 één coupon met een unieke code. Deze coupon dient door de klant geactiveerd te worden op www.streekhofjubileumbingo.nl De code dient uiterlijk 30 november 2021om 23:59 uur geactiveerd te worden door de klant om kans te maken op een van de kansprijzen.

In de week waarin de bingokaart vol is kan de klant kans maken op een door klant geselecteerde kansprijs. De winnaars worden bekend gemaakt op de website www.streekhofjubileumbingo.nl en/of via overige media.

Direct na de trekking van de kansprijzen komen alle volle spaarkaarten, die niet getrokken zijn te vervallen en maken geen deel meer uit van . De geactiveerde loten blijven te allen tijde eigendom van Winkelcentrum Streekhof.

Deelnemers aan de actie kunnen maximaal 3 prijzen ontvangen. De eerste 3 gewonnen prijzen worden dan uitgekeerd. 

Door deel te nemen aan de Streekhof Jubileum Bingo gaat de deelnemer akkoord met deze algemene spelvoorwaarden.

De promotionele afbeeldingen op de flyer, website en voucher kunnen afwijken van gewonnen artikelen.

Deelnemers aan de Streekhof Jubileum Bingo geven kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de Streekhof Jubileum Bingo te gebruiken bij promotionele doeleinden van Winkelcentrum Streekhof alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaars via alle media, waaronder inbegrepen radio, televisie en internet.

Een prijs die bij de Streekhof Jubileum Bingo wordt gewonnen is persoonsgebonden, dus vóór de prijsuitreiking niet overdraagbaar aan iemand anders. Een gewonnen prijs kan evenmin worden geruild of in geld worden uitgekeerd.

Over de uitslagen van de Streekhof Jubileum Bingo kan niet worden gecorrespondeerd. De uitslag van de trekkingen zoals deze random door de computer worden verzorgd, is bepalend.

Winkelcentrum Streekhof is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit - of verband houdend met het winnen van de prijzen.

Winkelcentrum Streekhof is uiterst zorgvuldig met het plaatsen van informatie op haar website en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Winkelcentrum Streekhof.

Winkelcentrum Streekhof is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat deze deelnemers niet conform deze algemene spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Winkelcentrum Streekhof handelt als aanbieder van de Streekhof Jubileum Bingo in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.