Shirtje links Header afbeelding Shirtje rechts

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN 

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Voetbalbingo van Winkeliersvereniging Heyhoef.

Voor iedere kansprijs worden door de computer at random de prijswinnaars geselecteerd.

Deelname aan de Voetbalbingo is voorbehouden aan natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en staat open Van zaterdag 17 mei tot en met zaterdag 12 juni. 

Aan deelname aan de Voetbalbingo zijn geen kosten verbonden.

Klanten van Winkelcentrum Heyhoef ontvangen per besteding van € 5,00* (uitgezonderd service artikelen, tabak, geneesmiddelen, boeken en zuigelingenvoeding) een voucher met een unieke code. Deze voucher dient door de klant geactiveerd te worden op www.ekbingoheyhoef.nl *(maximaal 3 per klant) 

De code dient uiterlijk 13 juni 2021 om 23:59 uur geactiveerd te worden door de klant om de gegarandeerde prijs te ontvangen óf kans te maken op een van de kansprijzen.

In de week waarin het voetbalveld vol is kan de klant kiezen voor de in die week geldende prijs of kans maken op een door klant geselecteerde kansprijs. De winnaars worden bekend gemaakt op de website van Winkelcentrum Heyhoef en/of via overige media.

De gegarandeerde prijzen kunnen per week verschillend zijn als je hierop inzet krijgt u automatisch bericht hiervan. 

Direct na de trekking van de kansprijzen komen alle volle voetbalvelden, die niet getrokken zijn te vervallen en maken geen deel meer uit van de Voetbalbingo. De geactiveerde loten blijven te allen tijde eigendom van Winkeliersvereniging Heyhoef.

Door deel te nemen aan de Voetbalbingo gaat de deelnemer akkoord met deze algemene spelvoorwaarden.

De promotionele afbeeldingen op de flyer, website en voucher kunnen afwijken van gewonnen artikelen.

De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Winkeliersvereniging Heyhoef. Zij zal tevens de aangifte daarvoor indienen.

Deelnemers aan de Voetbalbingo geven Winkelcentrum Heyhoef kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de Voetbalbingo te gebruiken bij promotionele doeleinden van Winkeliersvereniging Heyhoef alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaars via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

Een prijs die bij de Voetbalbingo wordt gewonnen is persoonsgebonden, dus vóór de prijsuitreiking niet overdraagbaar aan iemand anders. Een gewonnen prijs kan evenmin worden geruild of in geld worden uitgekeerd.

Over de uitslagen van de Voetbalbingo kan niet worden gecorrespondeerd. De uitslag van de trekkingen zoals deze random door de computer worden verzorgd, is bepalend.

Winkeliersvereniging Heyhoef is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit - of verband houdend met het winnen van de prijzen.

Winkeliersvereniging Heyhoef uiterst zorgvuldig met het plaatsen van informatie op haar website en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Winkeliersvereniging Heyhoef.

Winkeliersvereniging Heyhoef is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat deze deelnemers niet conform deze algemene spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Winkeliersvereniging Heyhoef handelt als aanbieder van de Voetbalbingo in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.