Header afbeelding

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN 

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de boodschappenbingo van Jumbo van Geest.

Voor iedere kansprijs worden door de computer at random de prijswinnaars geselecteerd.

Deelname aan de Boodschappenbingo is voorbehouden aan natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en staat open van 28 september tot en met 8 november 2020.

Aan deelname aan de Boodschappenbingo zijn geen kosten verbonden.

Klanten van Jumbo van Geest ontvangen per besteding van € 5,00 (uitgezonderd service artikelen, tabak, geneesmiddelen, boeken en zuigelingenvoeding) een coupon met een unieke code. Deze coupon dient door de klant geactiveerd te worden op www.boodschappenbingovangeest.nl

De code dient uiterlijk 8 november 2020 om 23:59 uur 2020 geactiveerd te worden door de klant om de weekprijs te ontvangen óf kans te maken op een van de kansprijzen.

In de week waarin de bingokaart vol is kan de klant kiezen voor de in die week geldende weekprijs of kans maken op een door klant geselecteerde kansprijs. De winnaars worden bekend gemaakt op de website www.boodschappenbingovangeest.nl en/of via overige media.

De weekprijzen kunnen per week verschillend zijn en worden op www.boodschappenbingovangeest.nl bekend gemaakt.

Direct na de trekking van de kansprijzen komen alle volle spaarkaarten, die niet getrokken zijn te vervallen en maken geen deel meer uit van de boodschappenbingo. De geactiveerde loten blijven te allen tijde eigendom van Jumbo van Geest.

Door deel te nemen aan de boodschappenbingo gaat de deelnemer akkoord met deze algemene spelvoorwaarden.

De promotionele afbeeldingen op de flyer, website en voucher kunnen afwijken van gewonnen artikelen.

De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Jumbo van Geest. Zij zal tevens de aangifte daarvoor indienen.

Deelnemers aan de boodschappenbingo geven Jumbo van Geest om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de boodschappenbingo te gebruiken bij promotionele doeleinden van Jumbo van Geest alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaars via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

Een prijs die bij de boodschappenbingo wordt gewonnen is persoonsgebonden, dus vóór de prijsuitreiking niet overdraagbaar aan iemand anders. Een gewonnen prijs kan evenmin worden geruild of in geld worden uitgekeerd.

Over de uitslagen van de boodschappenbingo kan niet worden gecorrespondeerd. De uitslag van de trekkingen zoals deze random door de computer worden verzorgd, is bepalend.

Jumbo van Geest is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit - of verband houdend met het winnen van de prijzen.

Jumbo van Geest uiterst zorgvuldig met het plaatsen van informatie op haar website en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Jumbo van Geest.

Jumbo van Geest is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat deze deelnemers niet conform deze algemene spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Jumbo van Geest handelt als aanbieder van de boodschappenbingo in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.